EN CN RU TH
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: +66 (0) 76 381026     Fax: +66 (0) 76 381027
E-mail: lokartlegal@gmail.com
หน้าหลัก ข่าวสาร ทีมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รับสมัครงาน ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียน
ทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมาย
สำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
รับสมัครงาน

      เรียน ผู้มีอาชีพนักกฎหมายและทนายความทุกท่าน

      บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (LOKART INTERNATIONAL) มีประสบการณ์ด้านกฎหมายมานานกว่า 18 ปี บริษัทของเราคือ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายนานาชาติที่มีชื่อเสียงกับผู้ร่วมวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สถาบันของรัฐ ข้าราชการ และ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

      รูปแบบและคุณภาพของการบริการทางกฎหมายที่ได้รับความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ เราขอขอบคุณท่านที่มีความเป็นมืออาชีพที่มักจะคำนึงถึงความเป็นไปได้และเชื่อมั่นในผลที่ได้

      เราใส่ใจการรักษาและเพิ่มพูนสินทรัพย์ของลูกค้า เราจึงดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านกฎหมายอย่างละเอียด โดยพิจารณาทั้งปัจจัยที่มีผลในปัจจุบันและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

      ถ้าท่านมีแรงบันดาลใจ และสนใจที่จะทำงานด้านกฎหมายที่ประเทศไทยในฐานะ ดังนี้

      • ทนายความประจำการ ซึ่งมีทักษะทางภาษาอย่างน้อย 2 ถึง 3 ภาษา (อังกฤษ รัสเซีย ไทย) และมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทปรึกษากฎหมายนานาชาติ 5 (ห้า) ปีขึ้นไป.

      เชิญส่งประวัติย่อของท่านมาที่อีเมล์ lokartlegal@gmail.com

      ฝ่ายจัดการ LOKART INTERNATIONAL จะรับพิจารณาข้อเสนอของท่านหน้าหลัก
ข่าวสาร
ทีมงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การรับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
สถานที่ตั้ง
Lokart International Co.,Ltd.
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 / 3 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์:   +66 (0) 76 381026
แฟ็กซ์:  +66 (0) 76 381027
อีเมลล์: lokartlegal@gmail.com
เว็บไซต์: www.lokartlegal.com
© 2014. Lokart International Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Phuket Web Design Freelance