EN CN RU TH
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: +66 (0) 76 381026     Fax: +66 (0) 76 381027
E-mail: lokartlegal@gmail.com
หน้าหลัก ข่าวสาร ทีมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รับสมัครงาน ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียน
ทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมาย
สำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร

กฎหมายอาญาในประเทศไทย

      ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นิยมมากในหมู่ของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัยไม่ว่าจะมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คนเกษียณ หรือ ผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศฐานะอื่นๆก็ตาม ข่าวดีประการหนึ่งคือ อัตราอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติอยู่ในระดับต่ำ ชาวต่างชาติสามารถรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ เช่นเดียวกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ

      การกระทำผิดกฎหมายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

      • การลักเล็กขโมยน้อย ขโมยทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หนังสือเดินทาง แท็บเล็ต บัตรธนาคาร เงินสด ฯลฯ มักจะเกิดขึ้นบนชายหาด
      หรือในเวลากลางคืน ถ้าท่านเช่าวิลล่าบ้านเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่ภายในบริเวณหรือมีการล้อมรั้ว หรือไม่มีกล้องวงจรปิด ตู้นิรภัย และ ยามรักษาความปลอดภัยตลอด
      24 ชั่วโมง หรือถ้าท่านเป็นคนที่ชอบการขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรเก็บทรัพย์สินหรือสัมภาระของท่านใต้เบาะรถเป็นอันขาด
      • การฉ้อโกง การคัดลอกข้อมูลบนบัตร ATM หรือที่เรียกกันว่า (Skimming) คือ วิธีการใหม่ที่กลุ่มมิจฉาชีพนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อถอนเงินสดออกจาก       บัตรธนาคารของผู้อื่น เมื่อท่านมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ควรหลีกเลี่ยงการใช้บัตรธนาคารของท่านที่บาร์, ไนท์คลับ, ปั้มน้ำมัน หรือ ตู้เอทีเอ็ม (ATM)
      ที่น่าสงสัย
      • การหลอกลวง คนร้ายมักจะฉวยโอกาสจากความเข้าใจผิด การใช้ภาษาโดยปกปิดรายละเอียดบางประการที่ท่านอาจไม่ทราบและไม่ได้ตกลง แล้วจะเอาเงิน
      จากท่านในภายหลัง โดยส่วนมากมักจะเกี่ยวกับการประกันรถยนต์ ความเสียหายหรือรอยขีดข่วนที่เกิดกับรถเช่า การซื้อของหรือคืนสินค้าที่ท่านไม่พอใจ
      หรือเสียเร็วกว่าปกติ เราแนะนำให้ท่านตรวจคุณภาพและราคาก่อนซื้อสินค้า
      • การหลอกลวงอีกอย่างหนึ่ง มักจะเกิดขึ้นกับการชำระเงินมัดจำและค่าเช่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ท่านต้องทำให้แน่ใจว่ามีหนังสือสัญญาที่มีผลบังคับได้จริง
      ตามกฎหมาย ตรวจสอบบัตรประจำตัวของผู้ให้เช่าหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์และใบเสร็จ มิฉะนั้นอาจจะเกิด
      ความเสียหายกับท่านในภายหลัง


      การก่ออาชญากรรมร้ายแรง เช่น การชิงทรัพย์ ฆาตกรรม การข่มขืน ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ การก่ออาชญากรรมดังกล่าวมีระดับสูงขึ้นจากการสร้างข่าวกับสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนและลงโทษอย่างสมควร

    ลักษณะของอาชญากรรมแต่ละชนิด กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (The Criminal Code, 2499/1956) วิธีปฎิบัติในการดำเนินคดีอาญา ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (The Criminal Procedure Code 2477/1934).

    มาตรา 78 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชี้แจงว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลไม่ได้ เว้นแต่ (1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า (2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด (3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตาม (มาตรา 66 (2)) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ และ (4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือ จำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตาม มาตรา 117

      มาตรา 7/1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชี้แจงถึงสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้อื่นทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุม โดยจะมีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย
      1. พบและปรึกษาทนายความ
      2. ให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำตนได้
      3. ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
      4. ได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย

      การประกันตัว เป็นวิธีการที่ใช้โดยปกติในประเทศไทยเพื่อ "ปล่อยตัวชั่วคราว" ผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวน และ นำมาใช้กับบุคคลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแล้วก็ได้ จะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทุกประการที่พึงมีแล้วยื่นต่อศาลพร้อมกับวางเงินประกัน โดยเฉพาะหลักประกัน สามารถใช้สินทรัพย์ ที่ดิน บ้าน บัญชีธนาคาร เงินสด หรือ ตำแหน่งข้าราชการ ตามหลักประกัน กำหนดตามความหนักเบาของอาชญากรรม เช่น

  • ความผิดฐานมียาเสพติดไว้ใน ครอบครอง -10 ,000 บาทขึ้นไป
  • ความผิดฐานมียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย - 200 ,000 บาทขึ้นไป
  • ความผิดฐานทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท -100, 000 บาทขึ้น ไป
  • ความผิดฐานขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย -200, 000 บาทขึ้นไป
  • ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส -150, 000 บาทขึ้นไป
  • ความผิดฐานลักทรัพย์ -150 ,000 บาทขึ้นไป
  • ความผิดฐานชิงทรัพย์ -200, 000 บาทขึ้นไป
  • ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น -300, 000 บาทขึ้นไป

      ในคดีที่ความผิดไม่รุนแรง เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท กรรโชกทรัพย์หรือลักทรัพย์เพียงเล็กน้อย) ผู้พิพากษาอาจมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวบุคคลที่ได้กระทำความผิดเล็กน้อย โดยไม่ต้องมีการประกันตัวและจำเลยต้องสาบานที่จะมาปรากฏตัวในศาลเมื่อถึงเวลานัดพิจารณาคดี

      ทนายความของเรา บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล (LOKART INTERNATIONAL) จะรักษาผลประโยชน์ให้แก่ท่านในด้านกฎหมายอย่างเต็มที่หน้าหลัก
ข่าวสาร
ทีมงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การรับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
สถานที่ตั้ง
Lokart International Co.,Ltd.
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 / 3 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์:   +66 (0) 76 381026
แฟ็กซ์:  +66 (0) 76 381027
อีเมลล์: lokartlegal@gmail.com
เว็บไซต์: www.lokartlegal.com
© 2014. Lokart International Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Phuket Web Design Freelance