EN CN RU TH
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: +66 (0) 76 381026     Fax: +66 (0) 76 381027
E-mail: lokartlegal@gmail.com
หน้าหลัก ข่าวสาร ทีมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รับสมัครงาน ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียน
ทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมาย
สำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
เรียน ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

สำนักงานกฏหมาย บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (LOKART INTERNATIONAL) พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาด้านกฏหมายอย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ เราพร้อมที่จะช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าสำหรับบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

จุดมุ่งหมายในการทำงานของเรา
จากประสบการณ์ทางด้านกฏหมายของเรา คือ การปกป้องผลประโยชน์และลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้าน กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กฏหมายอาญา และบทบัญญัติ ข้อระเบียบต่าง ๆ รวมถึงปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

คุณเคยตัดสินใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไหม :

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  • ซื้อ หรือ เช่า ทรัพย์สิน
  • การลงทุนทางธุรกิจ และ การโอนเงิน
  • การแต่งงาน หรือ การทำพินัยกรรม
  • ปกป้องสิทธิ และ ผลประโยชน์ของท่านตามกฎหมายในชั้นศาล
  • การแปลเอกสารกฎหมายที่ได้รับการรับรองโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้อ้างอิงในประเทศไทย และ ต่างประเทศ

เราพร้อมจะให้คำตอบกับคุณได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับกฏหมาย

เรามีวิธีแก้ไขปัญหาที่ครบวงจรสำหรับความต้องการของคุณ บางอย่างที่มีความสลับซับซ้อน แต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเรามีมาตรฐานและคุณภาพ ที่จะรักษาหรือเพิ่มทรัพย์สินของคุณได้ ท่านสามารถมั่นใจในตัวทนายความผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายของบริษัทเรา ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินการระดับนานาชาติที่ได้ผลสำเร็จ โดยเฉพาะกฎหมายในเรื่องของบริษัท การลงทุน การก่อสร้าง การเงิน การเข้าเมืองและสัญชาติ กฎหมายครอบครัว และ ลิขสิทธิ์

เราสามารถดำเนินการได้เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ ภาษารัสเซีย

“ยุติธรรมและความดีถือเป็นกฎหมายสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทางด้านกฏหมาย" เป็นหลักปรัชญาที่เราใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของทนายความทุกคน

บริษัท LOKART INTERNATIONAL

ยินดีต้อนรับ


บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการกฏหมายสำหรับคนต่างด้าว การดำเนินคดี
       
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม


หน้าหลัก
ข่าวสาร
ทีมงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การรับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
สถานที่ตั้ง
Lokart International Co.,Ltd.
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 / 3 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์:   +66 (0) 76 381026
แฟ็กซ์:  +66 (0) 76 381027
อีเมลล์: lokartlegal@gmail.com
เว็บไซต์: www.lokartlegal.com
© 2014. Lokart International Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Phuket Web Design Freelance