EN CN RU TH
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: +66 (0) 76 381026     Fax: +66 (0) 76 381027
E-mail: lokartlegal@gmail.com
หน้าหลัก ข่าวสาร ทีมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รับสมัครงาน ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียน
ทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมาย
สำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
ข่าวสารต่างๆ (บทความ)

     การต่อวีซ่าที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

     วิธีการต่อไปนี้ โดยทั่วไปเรียกกันว่า การทำวีซ่ารัน ( Visa Run ).

     การทำวีซ่ารัน ( Visa Run ) คือการที่ชาวต่างชาติที่เข้าเมืองมาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น วีซ่ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย วีซ่าทำงาน วีซ่าเรียน หรือวิซ่าเกษียณอายุก็แล้วแต่ และวีซ่าครบวันที่กำหนด แต่ต้องการอยู่ต่อในเมืองไทยไม่กี่วัน อย่างเช่น 15 หรือ 30 วัน และไม่ต้องการทำวีซ่าใหม่อีก ก็สามารถไปรันวิซ่าได้โดยการเดินทางออกไปนอกประเทศไทยเพื่อทำการต่ออายุของวีซ่าให้สอดคล้องกับกฏระเบียบของการตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรไทย

     ตามกฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย สามารถต่อวีซ่าได้หลายประเภท ได้แก่ ท่องเที่ยว , นักศึกษา , ทำงาน (เพื่อรับใบอนุญาตทำงาน) , ผู้เกษียณอายุ เป็นต้น

     ก่อนออกเดินทาง ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากบริษัทที่ให้บริการด้าน Visa Run โดยสามารถติดต่อบริษัทที่ให้บริการได้ ดังนี้ :

     “K.B.V. VISA” 076-313-110 , Thai Visa 081-788-9555.

     การเดินทาง โดยรถตู้ซึ่งใช้เวลา 2 วัน รถออกประมาณ 21:00 น. รถจะมารับท่านถึงที่พัก โดยจะออกจากภูเก็ต ผ่านสะพานสารสิน (Sarasin bridge) , พังงา , กระบี่ และรถจะหยุดพักที่ปั๊มน้ำมันที่มีร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 ให้คุณสามารถซื้อเครื่องดื่มและขนมปังแซนด์วิชได้

     ท่านจะถึงด่านตรวจชายแดน เช้าวันต่อมา เวลา 5:30 น. โดยเจ้าหน้าที่จะตีตราขาออกในหนังสือเดินทางของท่าน ถ้าหากวีซ่าของท่านหมดอายุ ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท ต่อวัน เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตีตราขาออกในหนังสือเดินทางอย่างถูกต้องแล้ว โดยไม่ละเมิดกฎระเบียบโดยพำนัก/อาศัยเกินระยะเวลาที่กำหนด เพราะอาจมีผลกระทบกับการทำวีซ่าใหม่ของท่าน

     เมื่อถึงเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โปรดเตรียมเงินของท่านให้พร้อม ประมาณ 3,000 บาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียม (ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า) อย่าลืมที่จะตรวจสอบเอกสารของท่าน , รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ และ ตั๋วขาออกจากประเทศไทย (ในกรณีที่จะไม่อาศัยต่อที่ประเทศไทย)

     ท่านสามารถแลกเงินที่เมืองปีนังได้ โดยไม่ต้องแสดงหนังสือเดินทาง

     ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางของท่านพร้อมวีซ่า ในวันรุ่งขึ้น ประมาณ 12:00 น. และหลังจากท่านได้รับหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว จะออกเดินทางไปยังชายแดนมาเลเซีย เพื่อตีตราอีกครั้งและเดินทางกลับมาประเทศไทย โดยรถจะมาส่งท่านที่ที่พักประมาณ 23:00 น.

     ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทวีซ่า และเงื่อนไขการขอวีซ่า บนเว็บไซต์ของเรา Lokart International ในหน้า “ตรวจคนเข้าเมือง”

     ขอให้เดินทางปลอดภัยหน้าหลัก
ข่าวสาร
ทีมงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การรับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
สถานที่ตั้ง
Lokart International Co.,Ltd.
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 / 3 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์:   +66 (0) 76 381026
แฟ็กซ์:  +66 (0) 76 381027
อีเมลล์: lokartlegal@gmail.com
เว็บไซต์: www.lokartlegal.com
© 2014. Lokart International Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Phuket Web Design Freelance