EN CN RU TH
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: +66 (0) 76 381026     Fax: +66 (0) 76 381027
E-mail: lokartlegal@gmail.com
หน้าหลัก ข่าวสาร ทีมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รับสมัครงาน ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียน
ทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมาย
สำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
หุ้นส่วนทางธุรกิจ

      เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

     การประกอบอาชีพนั้น จะไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ ถ้าหากไม่มีท่านที่ให้ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของเราคือ การทำประโยชน์ให้แก่ลูกค้าของเราเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

      สิ่งเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นว่า ถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีต้องใส่ใจทุกเรื่อง ทุกประการเสมอ

       การลงทุน การออกแบบ การก่อสร้าง การจัดหาเงิน การประกันภัย การประเมินผล อสังหาริมทรัพย์ การสนับสนุนทางกฎหมายคือ ส่วนประกอบในสิ่งเดียวกันและเป็นกลุ่มหลักสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ

      ในระหว่างดำเนินการเรื่องใดก็ตาม อาจเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคุณภาพในการปฏิบัติการ ถ้าหากท่านไม่เคยประกอบธุรกิจประเภทนั้นมาก่อน

      ประสบการณ์จะช่วยให้ท่านรู้ว่า ท่านควรจะทำอะไรต่อไป เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มทรัพย์สิน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และ ทำแผนที่วางไว้ให้สำเร็จ

      การบรรลุผลสำเร็จคือ ก้าวแรกในการสร้างความสัมพันธ์ แต่เบื้องหลัง ท่านอาจพบว่ามีข้อจำกัดในสัญญาบางฉบับที่ท่านได้ลงนามไปแล้ว อาจรอนสิทธิ์ของท่าน แม้ในเบื้องต้นดูไม่สำคัญมากนัก ปัญหาเช่นนี้อาจเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกัน ระหว่างข้อกำหนดของสัญญาเดียวกันเป็นภาษาอังกฤษ ไทย หรือ รัสเซีย ความสับสนในการเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมาย และอาจทำให้คิดว่าได้เลือกบุคคลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ ปฏิบัติการ และ คุมงาน ที่ไม่เหมาะสม

      ทนายความของ LOKART INTERNATIONAL เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยนำความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ การเงิน การตรวจสอบบัญชี การประกันภัย การก่อสร้าง การให้บริการโรงแรมและท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ การออกใบอนุญาต ฯลฯ

      ขอเชิญทุกท่านร่วมมือกับเราเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหน้าหลัก
ข่าวสาร
ทีมงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การรับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
สถานที่ตั้ง
Lokart International Co.,Ltd.
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 / 3 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์:   +66 (0) 76 381026
แฟ็กซ์:  +66 (0) 76 381027
อีเมลล์: lokartlegal@gmail.com
เว็บไซต์: www.lokartlegal.com
© 2014. Lokart International Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Phuket Web Design Freelance