EN CN RU TH
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: +66 (0) 76 381026     Fax: +66 (0) 76 381027
E-mail: lokartlegal@gmail.com
หน้าหลัก ข่าวสาร ทีมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รับสมัครงาน ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียน
ทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมาย
สำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
อสังหาริมทรัพย์

         เรียนทุกท่านที่สนใจซื้อบ้าน วิลล่า หรือ คอนโดมิเนียม

         บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของเรายินดีเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านในด้านของอสังหาริมทรัพย์ ทุกที่บนเกาะภูเก็ตเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับอยู่อาศัยเป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการค้นหาบ้าน ที่ดิน หรือคอนโดมิเนียม ท่านต้องตัดสินใจว่าท่านต้องการจะอยู่ในบรรยากาศแบบไหน โดยสามารถเลือกที่จะอยู่ในเมืองหรืออยู่ใกล้กับชายหาดก็ได้ ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบว่า ท่านอยากได้วิลล่าหรือ ห้องชุด เนื้อที่โดยประมาณ ต้องมีห้องนอนเท่าไร ระเบียง วิวแบบไหน มีสวนสาธารณะหรือชายทะเลที่สามารถเดินเท้าถึงได้ ห้างสรรพสินค้า หรือลานจอดรถ และที่สำคัญเลือกราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

         ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการดำเนินการค้นหา เพราะว่าผู้ชำนาญและมีประสบการณ์เป็นกลุ่มเดียวที่จะมองเห็นหลุมพรางที่มีอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังรู้อัตราผลตอบแทนจริงรายปี และลักษณะพิเศษเกี่ยวกับการบริการและความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ทุกคำถามที่ท่านสงสัยเรามีผู้มีประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ และ ทนายความของบริษัทสามารถให้คำปรึกษาและความรู้กับท่านได้

         การซื้ออสังหาริมทรัพย์

         ♦ คอนโดมิเนียม

      ปัจจุบันในประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างมากมายในประเภทคอนโดมิเนียม คือ อาคารชุดกรรมสิทธิ์รวม โดยควบคุมภายใต้กฎหมาย «พระราชบัญญัติอาคารชุด» พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า «Condominium Act».

      เราแนะนำให้ท่านซื้อห้องชุดในอาคารที่ปลูกสร้างเสร็จแล้ว พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที โดยสามารถจดทะเบียนถือกรรมสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์ (Free Hold) กรณีดังกล่าวท่านสามารถมั่นใจว่าท่านได้กรรมสิทธิ์ในห้องชุดจริง

      ข้อดีของการซื้อห้องชุดในอาคารชุด มีดังนี้

 • ชาวต่างชาติสามารถซื้อห้องชุด และมีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ได้ (Free Hold) ซึ่งท่านจะได้รับหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (Condominium Title deed) เป็นชื่อของท่านเอง
 • สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน และโอนเป็นมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมได้
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องชุดในประเทศไทยต่ำกว่าที่ประเทศอื่น
 • การบริหารและจัดการห้องชุดสะดวกสบายและง่ายกว่าวิลล่า
 • สามารถขายหรือออกให้เช่าในเวลาที่รวดเร็ว

       ชาวต่างชาติส่วนมากที่เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยในอนาคตให้สอดคล้องกับ การทำงาน การพักผ่อน การลงทุนในธุรกิจ

         ประเภทการครอบครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุด มีดังนี้

         ผู้ครอบครองมีกรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold Condominium) มีความเป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกันกับกรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา ท่านจะมีกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์

         การครอบครองที่ได้จากการเช่าระยะยาว (Leasehold Condominium) ท่านเช่าห้องและส่วนหนึ่งในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคารชุดในระยะยาว โดยส่วนมากจะทำสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสามารถต่อได้อีก 30 + 30 ปี โดยอยู่ภายใต้มาตรา 540 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน โดยจะต้องทำเป็นหนังสือและไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินด้วย เมื่อท่านอยากจะขายห้องชุดหรือต่อสัญญาอีกช่วงหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วต้องพิจารณาอย่างละเอียดก่อนจะลงนามในสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง การครอบครองที่ได้จากการเช่าระยะยาวนี้ราคาในการซื้อขายและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจะถูกกว่าการได้กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่สำคัญ

         ♦ วิลล่า

      ข้อดีในการซื้อวิลล่าหรือบ้านเดี่ยว มีดังนี้

 • มีพื้นที่สำหรับใช้สอยในการดำเนินชีวิตที่มากขึ้น
 • มีความเป็นส่วนตัว
 • จัดการบริหารและดูแลรักษาด้วยตนเอง

         การซื้อวิลล่าในประเทศไทย อาจไม่ง่ายเช่นเดียวกับการซื้อห้องชุดในอาคารชุด โดยที่ผู้ซื้อจะต้องจัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัด (Thai Limited Company) ที่จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หลังจากจัดตั้งบริษัทแล้ว จะสามารถซื้อที่ดินพร้อมวิลล่าได้ อีกทางหนึ่งคือทำสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับที่ดินและวิลล่า

         ทนายความเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท LOKART INTERNATIONAL จะให้คำปรึกษาแก่ท่าน และแนะนำประเภทการครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการลงทุนของท่าน เช่น

 • สิทธิในที่ดินที่มีกำหนดระยะเวลา (Land Leasehold) การเช่าระยะยาวถึง 30 (สามสิบ) ปี ที่สามารถต่อได้อีกระยะหนึ่ง ซึ่งสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
 • สิทธิเหนือพื้นดิน (Superficies) คือ สิทธิในการใช้ที่ดินของพลเมืองไทย พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีบนที่ดินดังกล่าว ระยะเวลามากที่สุดตามกฎหมายคือ 30 (สามสิบ) ปี อาจสามารถต่อได้อีก 30 (สามสิบ) ปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ชาวต่างชาติสามารถจดทะเบียนเป็นเจ้าของบ้าน แม้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตาม
 • สิทธิเก็บกิน (Usufruct) คือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของผู้อื่น โดยสามารถสร้างผลกำไรได้ ชาวต่างชาติใช้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ต้องจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินเป็นสิทธิครอบครองนาน 30 (สามสิบ) ปี สามารถเช่าบ้านให้แก่ผู้อื่นได้ เพื่อสร้างผลกำไร เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไว้หมดแล้ว จะต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือ เจ้าของต้องทำประกันทรัพย์สินเต็มจำนวน กรณีทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือทำลาย ต้องชดเชยเต็มจำนวน

         กฎหมายไทยเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินมีประเด็นบางประการที่จัดการค่อนข้างยาก แต่ทุกกรณีสามารถค้นพบวิธีครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้

         สัญญา ต้องทำขึ้นโดยทนายความของท่าน ไม่ใช่ทนายความของเจ้าของโครงการ มิฉะนั้นอาจพบปัญหาที่ไม่ได้คาดไว้ เช่น การปิดบังข้อมูลบางประการโดยทนายความของเจ้าของโครงการ

       ทนายความของบริษัท LOKART INTERNATIONAL ยินดีให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครอบคลุม โดยเริ่มจากการตรวจสอบรายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทุกอย่าง รวมไปถึงการดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ของท่าน

          ยินดีต้อนรับหน้าหลัก
ข่าวสาร
ทีมงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การรับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
สถานที่ตั้ง
Lokart International Co.,Ltd.
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 / 3 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์:   +66 (0) 76 381026
แฟ็กซ์:  +66 (0) 76 381027
อีเมลล์: lokartlegal@gmail.com
เว็บไซต์: www.lokartlegal.com
© 2014. Lokart International Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Phuket Web Design Freelance